Jak zablokować widok listy produktów dla kategorii

Dla każdej kategorii można przypisać inny widok listy produktów.

Ustawienie to spowoduje blokadę domyślnego widoku ustawionego w Konfiguracja > Wygląd > Lista produktów (pole Widok produktów).

Aby ustawić inny widok niż domyślny, należy przejść do edycji kategorii (Asortyment > Kategorie) i z listy rozwijanej Widok produktów ustawić inną wartość.

Po uzupełnieniu formularza klikamy na Zapisz.