Jak zmienić kolejność boksów na stronie głównej

Należy przejść do Konfiguracja > Wygląd > Strona główna.

W sekcji Lewa kolumna, Prawa kolumna, Środkowa kolumnaOferta specjalna najeżdżamy kursorem myszy na boks, który chcemy przesunąć, wciskamy lewy przycisk myszy i przesuwamy w górę lub w dół.

Puszczamy lewy przycisk myszy, gdy boks jest już na swoim miejscu.

Po zmianie kolejności klikamy na Zapisz.

Boksy, które mają się wyświetlać muszą być dodatkowo zaznaczone.

Dodatkowo można przenosić boksy z Lewej kolumny do prawej i na odwrót. Metoda przesuwania jest identyczny jak zmiana kolejności boksów.