Jak zmienić kolejność linków w górnym menu

Kolejność linków w menu zmieniamy w Konfiguracja > Wygląd > Nagłówek.

W sekcji Strony informacyjne najeżdżamy kursorem myszy na link, który chcemy przesunąć, wciskamy lewy przycisk myszy i przesuwamy w górę lub w dół.

Puszczamy lewy przycisk myszy, gdy link jest już na swoim miejscu.

Po zmianie kolejności klikamy na Zapisz.

Linki, które mają się wyświetlać w menu muszą być dodatkowo zaznaczone.