Jak zmienić liczbę produktów wyświetlanych na jednej stronie

Należy przejść do Konfiguracja > Wygląd > Lista produktów.

W pole Liczba produktów na jednej stronie wprowadzamy odpowiednią wartość.

Klikamy na Zapisz.