Ustawienia zdjęć produktów

Odpowiednia konfiguracja zdjęć produktów jest bardzo ważnym elementem i powinna być przeprowadzona przed rozpoczęciem dodawania zdjęć do produktów. W celu zmiany ustawień przechodzimy do: Panel Administratora -> Konfiguracja -> Wygląd -> Zdjęcia i ustawiamy poszczególne pozycje:

1 wymiary: szerokość x wysokość, podane w pikselach, odpowiednio dla poszczególnych wersji zdjęć

2 brak dopasowywania zdjęć oznacza, że zdjęcie będzie przeskalowane, aby zmieściło się w podanych wymiarach (zachowując proporcje), wypełnienie wypełni zdjęcie białym tłem do podanych wymiarów, przycięcie oznacza że zdjęcie będzie przeskalowane do podanych wymiarów a następnie nadmiar zdjęcia zostanie ucięty (zaczynając od lewego górnego rogu)

3 dodaje znak wodny do wybranego formatu zdjęcia

4 100% daje najlepszą jakość zdjęcia kosztem jego dużych rozmiarów (w zależności od asortymentu sklepu sugerujemy ustawienia w granicy 40-80%)

5 wyostrza przeskalowane zdjęcia (w większości przypadków wyostrzanie nie jest potrzebne)

6 zaznaczenie tej opcji spowoduje pozostawianie nazwy przesyłanego pliku bez jego zmiany na nazwę produktu

Ustawienia zdjęć produktów