Jak włączyć obsługę SSL w sklepie

Do prawidłowego działania SSL wymagane jest zainstalowanie na serwerze oryginalnego certyfikatu.

Dopiero po instalacji certyfikatu można włączyć obsługę SSL w sklepie.

W tym celu należy przejść do Konfiguracja > Zabezpieczenia i ustawić tryb działania tego modułu:

  • SSL – włącza/wyłącza obsługę SSL
  • Szyfruj sklep – włącza możliwość szyfrowania zawartości sklepu
  • Szyfrowana zawartość – można wybrać z pośród dwóch trybów:
    • Tylko formularze – szyfrowanie będzie włączone tylko w trakcie wysyłania danych przez formularze
    • Cały sklep – każdy adres w sklepie będzie szyfrowany (poprzedzony https://)
  • Szyfruj panel administracyjny – włącza/wyłączona szyfrowanie całego panela administracyjnego

Po uzupełnieniu formularza klikamy na Zapisz.