Edycja komunikatu po złożeniu zamówienia

Każda forma płatności umożliwia edycję komunikatu po złożeniu zamówienia. Należy przejść do edycji danej płatności (Konfiguracja > Płatności) i wybrać zakładkę Opisy i komunikaty.
Uzupełniamy pole Komunikat po złożeniu zamówienia i zapisujemy zmiany.
W treści komunikatu możemy zastosować szereg dostępnych znaczników, które zostaną zastąpione wskazanymi informacjami.

Należy pamiętać, że należy zmodyfikować komunikat we wszystkich płatnościach, które będą udostępnione w koszyku.