Jak powiązać rachunki bankowe z walutami

Każda waluta w sklepie może posiadać swój oddzielny rachunek bankowy.

W tym celu należy przejść do edycji walut (Konfiguracja > Waluty).

Klikamy na walutę, aby przejść do jej edycji.

W pola Nazwa banku, SWIFT, Numer konta bankowego wprowadzamy informacje o rachunku bankowym.

Informację te są uwzględniane w trakcie generowania faktur w sklepie oraz umieszczane w wiadomości e-mail z podsumowaniem zamówienia.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.