Jak sprawdzić zaakceptowane oświadczenia klienta

Należy wybrać z menu Sprzedaż > Zamówienia.

Wyszukujemy zamówienie i przechodzimy do jego edycji.

W edycji klikamy na link Ustawienia.

Pojawią się dodatkowe informacje na temat zaakceptowanych oświadczeń klienta.