Jak ustawić akceptację regulaminu sklepu

Aby ustawić możliwość akceptacji regulaminu sklepu należy przejść do modułu Konfiguracja > Zamówienia > Oświadczenia.

Klikamy na link Dodaj oświadczenie.

W formularzu należy wypełnić pola:

  • Nazwa – tytuł oświadczenia (widoczny tylko w panelu administracyjnym).
  • Etykieta w formularzu – informacja jaka pojawi się obok pola do zaznaczeni. Można wprowadzić link do strony informacyjnej zawierającej regulamin sklepu.
  • Aktywne – czy pole pole widoczne w formularzu.
  • Wymagane – czy pole musi być zaznaczone przez klienta.
  • Pokaż w formularzach – w jakich formularzach ma się wyświetlić pole.
  • Pozycja – im większa liczba tym pole zostanie wyświetlone wyżej na liście

W przypadku edycji i aktualizacji oświadczeń została przygotowana opcja ponownego zatwierdzania oświadczeń.

W momencie, kiedy klient zaloguję się do sklepu, system sprawdzi wersję oświadczenia jaką zaakceptował . Jeśli jest starsza od bieżącej zostanie wyświetlone dodatkowe okno, z informacjami o aktualizacji treści. Okno będzie się pojawiać do skutku, dopóki klient nie zaakceptuje wszystkich wymaganych oświadczeń.

Aby włączyć sprawdzanie wersji należy zaznaczyć opcję Wymuś ponowne zatwierdzenie i wprowadzić numer wersji w pole Wersja.

Jeśli treść któregoś z oświadczeń została zaktualizowana, to  należy pamiętać, aby zwiększać jego numer wersji.