Jak ustawić minimalną wartość zamówienia

Należy wybrać w menu Konfiguracja > Zamówienia.

W formularzu w pole Minimalna wartość produktów wprowadzamy dowolną wartość większą lub równą zero.

Limit dotyczy wyłącznie sumy wartości produktów w koszyku. Nie jest uwzględniany koszt dostawy.

Po uzupełnieniu formularza klikamy na Zapisz.