Jak ustawić możliwość wyboru typu faktury

Należy wybrać w menu Konfiguracja > Zamówienia.

Klikamy na link Formularze.

Zaznaczamy opcje Włącz obsługę firm oraz Pokaż wybór typu faktury.

Aby zmiany zostały uwzględnione klikany na guzik Zapisz.

Sposób działania

Opcja spowoduje wyświetlanie w formularzu rejestracyjnym i zamówienia możliwość wyboru typu faktury:

  • papierowa
  • elektroniczna