Jak włączyć obsługę firm

Obsługę firm włącza się w module Konfiguracja > Zamówienia > Formularze.

Należy zaznaczyć opcję Włącz obsługę firm. Spowoduje to wyświetlenie dodatkowych pół w formularzu: Nazwa firmy i NIP.

Dodatkowo można ustawić inne pola:

  • Włącz obsługę PESEL – klient może zażądać faktury VAT bez podawania NIP-u.
  • Pokaż dodatkową informację o płatnikach VAT – zostanie wyświetlona krótka informacja na temat możliwości podawania numeru PESEL dla klientów rozliczających się bez NIP-u.
  • Włącz obsługę VAT EU – umożliwia zakup towarów bez VAT-u na terenie Unii Europejskiej.
  • Wymagaj numer REGON – klient w trakcie rejestracji i składania zamówienia musi podać numer REGON.
  • Wymagaj podawania danych firmy – przynajmniej dwa pola: Nazwa firmy oraz NIP muszą zostać podane w trakcie rejestracji i/lub składania zamówienia