Jak wygenerować fakturę VAT

Fakturę VAT generujemy pojedynczo dla każdego zamówienia.

W tym celu przechodzimy do edycji danego zamówienia w zakładkę Faktura.

Aby faktura została wygenerowana muszą zostać podane dane klienta do faktury.
Jeżeli brakuje tych danych, należy je uzupełnić klikając na link Zmień dane.

Po wprowadzeniu danych zostanie udostępniona możliwość wygenerowania faktury VAT.

W pole Numer faktury VAT można wprowadzić własny numer faktury (system domyślnie zaproponuje kolejny numer, aby zachować ciągłość numeracji).

Przed wygenerowaniem faktury zostanie sprawdzona dostępność numeru faktury.

Po uzupełnieniu formularza klikamy na Utwórz fakturę VAT.
Fakturę można pobrać klikając na link Faktura VAT.

Po wygenerowaniu faktury zmiana kontrahenta nie będzie już możliwa.

Wszystkie wygenerowane faktury VAT są dostępne w panelu administracyjnym w module Sprzedaż > Faktury.