Jak zresetować numer zapytania ofertowego

Zapytania ofertowe w sklepie numerowane są kolejno o jeden więcej.

W przypadku, gdy jakieś zapytanie zostanie usunięte możemy cofnąć numerację do poprzedniego stanu.

Numer kolejnego zapytania można ustawić w Konfiguracja > Zamówienia > Sprzedaż.

W pole Następny numer wprowadzamy pożądany numer zapytania ofertowego.

Po uzupełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Sklep nie pilnuje czy numery zapytania są unikalne, także te opcje należy używać z rozwagą.