Jak skonfigurować Wiarygodne Opinie (od okazje.info)

Integracja z serwisem Wiarygodne Opinie znajduje się w Marketing > Opinie.

Klikamy na zakładkę Wiarygodne Opinie.

Aby skonfigurować integrację należy uzupełnić poprawnie formularz:

  • Włącz Wiarygodne Opinie – włącza/wyłącza integrację
  • Klucz TID – identyfikator sklepu w systemie

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.