Jak pobrać link do pliku XML porównywarek cen

Pliki XML umożliwiają export produktów do porównywarek cen. Dzięki temu oferta sklepu może być dostępna w wielu serwisach agregujących oferty sklepów.

Aby wygenerować plik XML należy przejść do modułu Marketing > Porównywarki cen.

Wybieramy z listy serwis, dla którego potrzebujemy wygenerować plik XML.

Przed udostępnianiem pliku należy wykonać prostą konfiguracje porównywarki:

  • Włącz porównywarkę – umożliwia udostępnienie pliku XML
  • Klucz zabezpieczający – losowy ciąg znaków, który zostanie dołączony do linku z plikiem XML. Uzupełnienie tego pola spowoduje blokadę pliku bez podania klucza.
    Jeżeli klucz zostanie zmieniony na inny, należy nowy link do pliku przekazać ponownie do serwisu, w którym będzie udostępniony. W przeciwnym razie oferta zostanie zablokowana.
  • Eksportuj tylko wybrane produkty – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że tylko niektóre produkty zostaną udostępnione w pliku. Aby określić jakie to mają być produkty, należy przejść do edycji danego produktu w zakładkę Marketing i zaznaczyć nazwę porównywarki, do której ma być wysłany produkt
  • Waluta – w jakiej walucie będą wysyłane ceny
  • Język – język nazw produktów i opisów
  • Wysyłaj opis produktu – umożliwia blokadę wysyłania opisu, jeżeli nie jest wymagany przez daną porównywarkę.

Po uzupełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Plik będzie dostępny pod adresem Link do pliku XML.