Czy można edytować frazy w przyjaznych linkach

Tak, jest taka możliwość.

System jest domyślnie wyposażony w obsługę przyjaznych linków oraz posiada wbudowane mechanizmy chroniące przed duplicate content.

Frazy w linkach można edytować oddzielnie dla każdego z wymienionych modułów:

  • Produkty
  • Kategorie
  • Serie
  • Aktualności
  • Strony informacyjne

Aby ustawić frazę w linku należy przejść do edycji danego elementu i uzupełnić pole Nazwa w linku.