Jak ustawić marże na wszystkie produkty

Do ustawienia marży służy moduł Marketing > Rabaty i kody.

Klikamy na link Ustaw rabat, który przekieruje na stronę konfiguracyjną nowej promocji.

Następnie z listy rozwijanej Rodzaj wybieramy pozycję Podnieś ceny.

Do prawidłowej konfiguracji marży wymagane jest podanie następujących parametrów:

  • Nazwa rabatu
  • Wartość – o ile ma zostać zwiększona cena. Można podać wartość kwotową lub procentową
  • Aktywny – określamy, czy marża ma być włączona czy wyłączona

Po wypełnieniu formularza klikamy na Dodaj.