Jak ustawić rabat dla nowego klienta

Do ustawienia takiego rabatu służy moduł Marketing > Rabaty i kody.

Klikamy na link Ustaw rabat, który przekieruje na stronę konfiguracyjną nowej promocji.

Następnie z listy rozwijanej Rodzaj wybieramy pozycję Rabat dla nowego klienta.

Do prawidłowej konfiguracji rabatu wymagane jest podanie następujących parametrów:

  • Nazwa rabatu
  • Wartość – wysokość procentowa rabatu
  • Aktywny – określamy, czy rabat ma być włączony czy wyłączony

Po wypełnieniu formularza klikamy na Dodaj.

Rabat zostanie przydzielony klientowi po rejestracji w sklepie.
Po zalogowaniu się w sklepie klient będzie mógł wykorzystać ten rabat w koszyku.