Jak ustawić rabat na wszystkie produkty

Do ustawienia takiego rabatu służy moduł Marketing > Rabaty i kody.

Klikamy na link Ustaw rabat, który przekieruje na stronę konfiguracyjną nowej promocji.

Następnie z listy rozwijanej Rodzaj wybieramy pozycję Rabat na produkty.

Do prawidłowej konfiguracji rabatu wymagane jest podanie następujących parametrów:

  • Nazwa rabatu
  • Wartość – rabat procentowy
  • Aktywny – określamy, czy rabat ma być włączony czy wyłączony

Po wypełnieniu formularza klikamy na Dodaj.