Jak wygenerować kod na darmową dostawę

Do wygenerowania kodów na darmową dostawę służy moduł Marketing > Rabaty i kody.

Klikamy na link Ustaw rabat, który przekieruje na stronę konfiguracyjną nowej promocji.

Następnie z listy rozwijanej Rodzaj wybieramy pozycję Kody na darmową dostawę.

Do prawidłowej konfiguracji kodów wymagane jest podanie następujących parametrów:

 • Nazwa rabatu
 • Aktywny – określamy, czy rabat ma być włączony czy wyłączony
 • Wprowadź kody – sposób generowania kodów:
  • Automatycznie – przy wyborze tej opcji należy podać liczbę kodów, która zostanie wygenerowana przez system
  • Plik CSV – podajemy plik z listą kodów
  • Ręcznie – wprowadzamy kody ręcznie (jeden pod drugim)

Oprócz tego można ustawić dodatkowe parametry:

 • Okres ważności – określamy czas, kiedy można zrealizować kod w sklepie
 • Tylko dla zalogowanych – realizacja kodu będzie dostępna tylko dla zalogowanych klientów

Każdy kod jest jednorazowego użytku.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Dodaj.
Aby przejść do listy wygenerowanych kodów należy przejść do edycji promocji (Marketing > Rabaty i kody) i kliknąć na link Kody.