Jak wygenerować kod rabatowy

Do wygenerowania kodów rabatowych służy moduł Marketing > Rabaty i kody.

Klikamy na link Ustaw rabat, który przekieruje na stronę konfiguracyjną nowej promocji.

Następnie z listy rozwijanej Rodzaj wybieramy pozycję Kody rabatowe.

Do prawidłowej konfiguracji kodów wymagane jest podanie następujących parametrów:

 • Nazwa rabatu
 • Aktywny – określamy, czy rabat ma być włączony czy wyłączony
 • Wartość – może być kwotowa lub procentowa
 • Wprowadź kody – sposób generowania kodów:
  • Automatycznie – przy wyborze tej opcji należy podać liczbę kodów, która zostanie wygenerowana przez system
  • Plik CSV – podajemy plik z listą kodów
  • Ręcznie – wprowadzamy kody ręcznie (jeden pod drugim)

Oprócz tego można ustawić dodatkowe parametry:

 • Rabat obejmuje koszty dostawy – opcja dostępna tylko w przypadku rabatu kwotowego. Jeżeli wartość rabatu będzie większa niż wartość produktów w koszyka to można zdecydować, czy różnica pomiędzy rabatem o sumą wartości koszyka ma zostać odjęta od kosztu dostawy.
 • Okres ważności – określamy czas, kiedy można zrealizować kod w sklepie
 • Tylko dla zalogowanych – realizacja kodu będzie dostępna tylko dla zalogowanych klientów
 • Kategorie – kodu dostępny tylko na określoną grupę produktów występujących w wybranych kategoriach
 • Producenci – kodu dostępny tylko na określoną grupę producentów
 • Wybrane produkty – kod dostępny tylko na wybrane produkty. Aby wybrać produkty należy wejść w edycję dane produktu w zakładkę Marketing i zaznaczyć pole Rezerwacja kodu rabatowego
 • Przedział cenowy – kod rabatowy dostępny tylko dla produktów w określonym przedziale cenowym

Rabat obliczany jest indywidualnie dla każdego produktu od ceny bazowej.
W przypadku rabatu kwotowego jego wartość zostanie odjęta od sumy wartości produktów w koszyku.

Każdy kod jest jednorazowego użytku.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Dodaj.
Aby przejść do listy wygenerowanych kodów należy przejść do edycji promocji (Marketing > Rabaty i kody) i kliknąć na link Kody.