Jak ustawiać i edytować meta tagi

Oprócz treści zawartej na stronie, meta tagi to kluczowy element, który należy wykorzystać w trakcie pozycjonowania sklepu.

W sklepie występuje kilka miejsc, w których można wstawić meta tagi. Moduły tj. Produkty, Kategorie, Producenci, Serie, Aktualności oraz Strony informacyjne mogą posiadać indywidualne ustawienia.

Oprócz tego należy wprowadzić globalne (domyślne) meta tagi. W tym celu należy przejść do modułu Marketing > Pozycjonowanie.

Pola, które powinny zostać uzupełnione to:

 • Meta tytuł – tytuł strony wyświetlany w górnym pasku przeglądarki. Jest on wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Nie powinien być dłuższy niż 60 znaków.
 • Skrócony meta tytuł – skrócona wersja meta tytułu. Jeżeli zostanie wprowadzona to główny meta tytuł zostanie wyświetlony tylko na głównej stronie, a skrócony na pozostałych podstronach. Nie powinien być dłuższy niż 60 znaków.
 • Słowa kluczowe (keywords) – lista słów oddzielonych przecinkiem charakteryzujących sklep. Łączna ich długość nie powinna być dłuższa niż 150 znaków.
 • Meta opis – krótki opis charakteryzujący sklep. Długość nie powinna być dłuższa niż 150 znaków.
 • Robots – informacje dla robotów indeksujących strony
 • Główne słowo kluczowe – słowo, które będzie wykorzystywane jako tekst alternatywny dla zdjęć produktów

Schemat generowania meta tagów

Meta tagi są generowane przez sklep wg określonego schematu.
Główny lub skrócony meta tytuł, główny meta opis i słowa kluczowe są wywoływane na każdej stronie (zgodnie z ustawieniami).
Jeżeli zostanie wywołana strona, która posiada indywidualne meta tagi, to zostaną one dołączone do głównych (meta tytuł) lub nimi zastąpione (meta opis, słowa kluczowe).

Meta tagi dla produktów

Jeżeli produkt nie będzie posiadał wprowadzonych meta tagów (zakładka Opis na karcie produktu) to system automatycznie wygeneruje je wg schematu:

 • Meta tytuł – pobrany z nazwy produktu
 • Meta opis – pobrany z opisu skróconego

Meta tagi dla kategorii

Jeżeli kategoria nie będzie posiadała wprowadzonych meta tagów to system automatycznie wygeneruje je wg schematu:

 • Meta tytuł – pobrany z nazwy kategorii
 • Meta opis – pobrany z opisu

Meta tagi dla producentów

Jeżeli producent nie będzie posiadał wprowadzonych meta tagów to system automatycznie wygeneruje je wg schematu:

 • Meta tytuł – pobrany z nazwy producenta
 • Meta opis – pobrany z opisu

Meta tagi dla serii

Jeżeli seria nie będzie posiadała wprowadzonych meta tagów to system automatycznie wygeneruje je wg schematu:

 • Meta tytuł – pobrany z nazwy serii
 • Meta opis – pobrany z opisu

Meta tagi dla aktualności

Jeżeli newsy nie będą posiadały wprowadzonych meta tagów to system automatycznie wygeneruje je wg schematu:

 • Meta tytuł – pobrany z tytułu
 • Meta opis – pobrany z nagłówka newsa

Meta tagi dla stron informacyjnych

Jeżeli newsy nie będą posiadały wprowadzonych meta tagów to system automatycznie wygeneruje je wg schematu:

 • Meta tytuł – pobrany z tytułu strony