Jak ustawić link dla banera

Aby zmodyfikować baner należy przejść do Moduły > Banery.

Z listy wybieramy baner do edycji.

W formularzu z listy rozwijanej Rodzaj wprowadzanej treści wybieramy opcję HTML.

Pojawi się formularz WYSIWYG w którym należy wgrać zdjęcie (klikamy na ikonkę ico-image).

Po wgraniu zdjęcia zaznaczamy go i klikamy na ikonkę ico-link (pojawi się okno, gdzie można podać adres linku).

Aby zmiany zostały uwzględnione klikamy na guzik Zapisz.