Jak dodać sondę ?

Aby dodać nową sondę(ankietę) należy wejść w zakładkę Moduły, a następnie Sonda. Klikamy
guzik Dodaj sondę. Powinien wyświetlić się formularz, który należy uzupełnić.

sonda

1. Wpisujemy pytanie, którego ma dotyczyć sonda.
2. Dodajemy odpowiedzi poprzez kliknięcie na znak “+” oraz wpisanie odpowiedzi w pole
tekstowe, które się ukaże. Ilość odpowiedzi ustala dodający sondę
3. Ustawiamy sondę na aktywną lub pozostawiamy ją do aktuwacji w poźniejszym czasie
4. Wybieramy rodzaj wykresu (słupkowy, kołowy), który ma wyświetlić statystykę sondy