Jak skonfigurować powiadomienia SMS

Sklep wyposażony jest w integrację z system powiadomieniaSMS.pl.

Aby możliwe było wysyłanie krótkich wiadomości SMS należy zarejestrować się u naszego partnera i wykupić odpowiedni abonament.

Po prawidłowej rejestracji zostaną udostępnione wymagane identyfikatory i klucze niezbędne do połączenia systemu partnera ze sklepem internetowym.

Pobranie konfiguracji partnera

Należy przejść na stronę www.powiadomieniaSMS.pl i zalogować się do swojego profilu.

Po zalogowaniu klikamy na Ustawienia.

Z lewej strony pojawi się dodatkowe menu i klikamy na link Połączenie z serwisem.

Pojawi się lista połączeń.

Klikamy na połączenie, z którym chcemy się zintegrować.

Na stronie udostępnione zostaną parametry połączenia (wymagane podczas konfiguracji sklepu):

  • Klucz publiczny
  • Klucz prywatny
  • Identyfikator połączenia

Konfiguracja integracji po stronie sklepu

Wybieramy z menu Moduły > SMS.

Wypełniamy formularz:

  • Włącz powiadomienia SMS – włącza/wyłącza integrację
  • IDconn – identyfikator połączenia (pobrany ze strony partnera)
  • PubKay – klucz publiczny (pobrany ze strony partnera)
  • PrivKay – klucz prywatny (pobrany ze strony partnera)
  • Tryb testowy – w trybie testowym wiadomości nie są wysyłane do odbiorców
  • Koszt pakietu SMS – jeżeli zostanie podana wartość większa od zera to od tego momentu klient będzie decydował, czy chce otrzymywać powiadomienia SMS (pojawi się dodatkowa opcja do zaznaczenia w koszyku). Cena za SMS-y zostanie dodana do całkowitej wartości koszyka.
  • VAT – stawka podatku VAT od ceny za SMS-y

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Edycja wiadomości SMS

W celu edycji szablonu SMS należy wybrać w menu O sklepie > E-mail.

Klikamy na link Szablony.

Wybieramy szablon do edycji.

W formularzu w pole SMS wprowadzamy treść wiadomości SMS (można korzystać ze specjalnych znaczników).

Jeżeli treść wiadomości będzie pusta to SMS nie zostanie wysłany.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.