Dodawanie grupy stron informacyjnych

W celu dodania grupy stron informacyjnych przechodzimy do: Panel Administratora -> Moduły -> Strony informacyjne -> Grupy -> Dodaj grupę i wypełniamy poszczególne pola:

1 Nazwa grupy (wyświetlana np. w stopce)

2 Pozycja grupy (umożliwia zmianę kolejności względem pozostałych grup)

3 Lista stron informacyjnych należących do danej grupy. W celu zmiany kolejności stron informacyjnych należy złapać dany link i przeciągnąć go w nowe miejsce

Dodawanie grupy stron informacyjnych