Jak skonfigurować wysyłanie wiadomości e-mail

Skonfigurowanie skrzynki e-mail używanej do wysyłania wiadomości systemowych jest elementem niezmiernie ważnym. Tylko jej prawidłowa konfiguracja zapewni poprawne działanie powiadomień o nowych zamówieniach, komentarzach, stanach magazynowych itp. zarówno po stronie zaplecza sklepu jak i klienta.

W celu skonfigurowania skrzynki e-mail przechodzimy do O sklepie > E-mail i wypełniamy formularz:

1 adres e-mail (należy wprowadzić adres e-mail z domeną sklepu)

2 nazwa nadawcy wiadomości

3 format wiadomości – zwykły tekst lub formatowanie HTML

4 jeśli chcemy, aby wiadomości e-mail były wysyłane z wykorzystaniem autoryzacji i protokołu SMTP to zaznaczamy tę opcję i konfigurujemy pozostałe pola

5 adres serwera pocztowego gdzie mamy skrzynkę

6 port wykorzystywany do wysyłania wiadomości (domyślnie 587)

7 jeśli nasza poczta obsługuje szyfrowanie, to możemy z niego skorzystać poprzez wybranie SSL lub TLS

8 login i hasło wymagane do autoryzacji konta

9 nazwa adresu e-mail używanego do wysyłania wiadomości

Konfiguracja e-mail

Niektóre serwery mają problemy z wysyłaniem wiadomości poprzez protokół SMTP. Po przeprowadzeniu konfiguracji zalecane jest sprawdzenie jej poprawności i ew. kontakt z administratorami serwera w celu sprawdzenia działania SMTP lub zrezygnowanie z tego protokołu.