Jak zwiększyć czas aktywności sesji administratora

W tym celu należy przejść do O sklepie > Instalacja w polu Czas aktywności sesji wprowadzić nową wartość.

Czas podaje się w minutach.

Jeżeli chcemy wyłączyć aktywność sesji to należy wprowadzić wartość 0.

Czas aktywności nie może być większy niż ustawienia konfiguracji języka PHP na serwerze. Limit określony jest w opcji session.gc_maxlifetime.