Jak edytować frazy w sklepie

W tym celu należy przejść do O sklepie > Języki.

Klikamy na język, w którym chcemy dokonać zmian i dodatkowo na link Frazy.

Pojawi się lista wszystkich fraz użytych w sklepie (widoczne dla klienta).

Aby dokonać zmiany frazy należy wprowadzić zmiany w polu edycyjnym. Z listy rozwijanej nad frazami wybieramy Zmień i klikamy na Wykonaj.

System zaktualizuje tylko te frazy, które zostały zaznaczone w tabelce.