Jak ustawić domyślny język w sklepie

W tym celu należy przejść do listy języków w O sklepie > Języki.

W kolumnie Domyślny zaznaczamy kropkę przy języku, który ma być domyślny.

Z listy rozwijanej wybieramy Zmień i klikamy na Wykonaj.

Zmiany zostaną zapisane tylko dla zaznaczonych elementów w tabelce.