Jak ustawić domyślny język wprowadzanych opisów

Aby ustawić domyślny język wprowadzanych opisów należy przejść do listy języków (O sklepie > Języki).

W kolumnie Opisy zaznaczamy kropkę przy języku, w którym będą wprowadzane opisy w panelu.

Z listy rozwijanej wybieramy Zmień i klikamy na Wykonaj.

Zmiany zostaną zapisane tylko dla zaznaczonych elementów w tabelce.