Jak ustawić domyślny kraj w formularzach

Domyślny kraj ustawia się oddzielnie dla każdego języka.

W tym celu należy przejść do edycji języka (O sklepie > Języki).

Wybieramy język.

W formularzu z listy rozwijanej Kraj wybieramy dowolną opcję.

Klikamy na Zapisz.