Gdzie można ustawić dodatkowy komunikat w koszyku

Komunikat można wprowadzić w O sklepie > Komunikaty.

Klikamy na Informacja w koszyku.

W formularzu wprowadzamy treść komunikatu.

Klikamy na Zapisz.

Komunikat pojawi się w koszyku nad listą produktów.