Dodawanie nowego pracownika

Z Panela Administratora Twojego sklepu mogą korzystać Twoi pracownicy. Nie każdy z nich musi mieć dostęp do Twojego konta, wręcz przeciwnie – zalecane jest utworzenie osobnego konta dla każdej osoby z dostępem do zaplecza sklepu. Pozwoli to na indywidualne nadanie uprawnień do poszczególnych modułów sklepu oraz otrzymywanie tylko wybranych powiadomień przez pracownika. W celu dodania nowego konta dla Twojego pracownika przechodzimy do: Panel Administratora -> O sklepie -> Pracownicy -> Dodaj pracownika i wypełniamy formularz:

1 imię i nazwisko pracownika

2 adres e-mail pracownika – wykorzystywany do otrzymywania powiadomień oraz jako login do Panela Administratora

3 hasło do konta – możesz wpisać je ręcznie lub wygenerować. Dodatkowo możesz wysłać maila z nowym hasłem

4 ustawia jaka strona ma być otwierana po poprawnym zalogowaniu się pracownika

5 ustawia jakie powiadomienia e-mail mają być wysyłane do nowego pracownika

6 numer telefonu pracownika

7 domyślny język Panela Administratora przypisany do pracownika

8 zaznaczenie tej opcji nada prawa administratora dla nowego pracownika – będzie on miał nieograniczony dostęp do Panela Administratora

9 jeśli nowy pracownik nie ma być administratorem, wybierz do których modułów będzie on miał dostęp

Dodawanie nowego pracownika