Jak ograniczyć dostęp do panela administracyjnego

Każdy moduł w sklepie dostępny z poziomu głównego menu może zostać zablokowany.

Uprawnienia nadaje się indywidualnie dla każdego pracownika.

W tym celu należy przejść do O sklepie > Pracownicy.

Wybieramy pracownika i przechodzimy do jego edycji.

Do dyspozycji zostały przygotowany 3 zestawy uprawnień:

  • Ustaw jako administrator – jest to uprawnienie najwyższego rzędu. Pracownik ma dostęp do wszystkich modułów w sklepie.
  • Drzewo uprawnień – prezentuje strukturę sklepu (listę modułów) dla których można ustawić uprawnienia. Dla każdego modułu można ustawić prawo do odczytu i/lub zapisu. Pracownik posiadający tylko konkretne uprawnienia będzie widział menu ograniczone tylko do tych modułów, do których ma dostęp.
  • API – jest to uprawnienie do korzystania z API sklepu. Aby móc korzystać z API sklepu konieczne jest w trakcie autoryzacji podać Klucz, login oraz hasło pracownika.
    Klucz dla API jest generowany tylko raz w trakcie dodawania nowego konta pracownikowi.