Jak ustawić domyślny język w panelu

Domyślny język w panelu ustawia się indywidualnie dla każdego administratora/pracownika sklepu.

W tym celu należy przejść do edycji pracownika (O sklepie > Pracownicy).

Wybieramy pracownika.

Z listy rozwijanej Język wybieramy dowolna wartość.

Klikamy na Zapisz.