Jak zablokować dostęp do panela administracyjnego

Należy przejść do O sklepie > Pracownicy.

Wybieramy pracownika, któremu chcemy zablokować dostęp.

Należy odznaczyć opcję Aktywny.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.