Czy można zakończyć aukcję przed czasem

Tak, jest taka możliwość.

Należy przejść do Sprzedaż > Allegro.

Na liście aukcji zaznaczamy te, które mają zostać zakończone (powinny podświetlić się na jasno żółty kolor).

Z listy akcji wybieramy Allegro > Zakończ.

Aby zmiany zostały wykonane klikamy na guzik Wykonaj.

Nie wszystkie wystawione aukcje mogą zostać zakończone przed czasem.
Należy czytać komunikaty, jakie będzie zwracał serwis Allegro, aby dowiedzieć się o przyczynach blokady.