Jak stworzyć domyślny profil aukcji Allegro

Profil aukcji to zdefiniowane na stałe parametry aukcji, które zostaną automatyczne uzupełnione w trakcie jej tworzenia. Znacznie poprawiają komfort i skracają czas pracy.

Tworzenie domyślnego profilu

Profil aukcji tworzony jest indywidualnie dla każdego konta.

W tym celu należy przejść do Sprzedaż > Allegro.

Klikamy na link Użytkownicy.

Wybieramy konto do edycji i  przechodzimy do zakładki Ustawienia aukcji.

W formularzu zaznaczamy i wybieramy wymagane parametry.

Po uzupełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Każdorazowa zmiana konta (użytkownika) w formularzu aukcji spowoduje zresetowanie bieżących ustawień i załadowanie odpowiedniego profilu.