Jak uzyskać klucz WebApiKey od Allegro

Klucz WebApiKey jest niezbędny, aby móc wystawiać aukcje na Allegro.

Aby go uzyskać należy przejść do strony http://allegro.pl/myaccount/

Logujemy się w serwisie i klikamy na zakładkę Moje konto.

Po lewej stronie w menu na samym dole klikamy na WebApi > Ustawienia i informacje.

Pojawi się możliwość, aby wygenerować klucz.

Po wygenerowaniu kopiujemy go i przechodzimy do panela sklepu.