Jak usunąć fakturę PROFORMA

Aby usunąć fakturę PROFORMA należy po prostu usunąć fakturę VAT powiązaną z tym samym zamówieniem.

Wszystkie wygenerowane faktury VAT znajdują się w module Sprzedaż > Faktury.

Aby usunąć fakturę VAT należy zaznaczyć ją na liście i wybrać Usuń.

Po dokonaniu ustawień klikamy na Wykonaj.