Jak usunąć fakturę VAT

Wszystkie wygenerowane faktury VAT znajdują się w module Sprzedaż > Faktury.

Aby usunąć fakturę VAT należy zaznaczyć ją na liście i wybrać Usuń.

Po dokonaniu ustawień klikamy na Wykonaj.

W tym samym momencie usuwana jest również faktura PROFORMA.