Jak ustawić indywidualną stawkę VAT dla klienta

Należy wybrać z menu Sprzedaż > Użytkownicy.

Wybrać profil klienta i przejść do jego edycji.

W edycji klikamy na zakładkę Ustawienia sprzedaży.

Z listy rozwijanej VAT wybieramy określoną stawkę podatku.

Aby zmiany zostały uwzględnione klikamy na Zapisz.

Indywidualna stawka VAT dla klienta będzie obowiązywać po następnym zalogowaniu się do sklepu.