Jak ustawić klientowi indywidualny rabat

Należy przejść do edycji użytkownika.

Wybieramy z menu Sprzedaż > Użytkownicy.

Klikamy na zakładkę Ustawienia sprzedaży.

W pole Stały rabat wprowadzić wysokość rabatu.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Dodatkowo można zaznaczyć opcję Ustaw stały rabat jako maksymalny – oznacza to, że klientowi nie zostaną policzone wyższe rabaty na produkty, niż ten który ma ustawiony.