Jak ustawić rabat na grupę klientów

Do ustawienia takiego rabatu służy moduł Marketing > Rabaty i kody.

Klikamy na link Ustaw rabat, który przekieruje na stronę konfiguracyjną nowego rabatu.

Następnie z listy rozwijanej Rodzaj wybieramy pozycję Rabat na produkty.

Do prawidłowej konfiguracji rabatu wymagane jest podanie następujących parametrów:

  • Nazwa rabatu
  • Wartość – rabat procentowy
  • Aktywny – określamy, czy rabat ma być włączony czy wyłączony
  • Grupa klientów – wybieramy z listy grupę, na którą będzie obowiązywał rabat

Po wypełnieniu formularza klikamy na Dodaj.

Oprócz tego każdy klient może posiadać indywidualny rabat na grupę do której został dodany.

W tym celu należy przejść do edycji użytkownika (Sprzedaż > Użytkownicy) i wybrać zakładkę Ustawienia sprzedaży.

Pojawi się lista grup, do których należy klient. Obok nazwy można wprowadzić wartość rabatu.

Po wprowadzeniu rabatu klikamy na Zapisz.

Jeżeli na grupę klienta zostaną nałożone dwa rabaty to zostanie wybrany ten większy.