Jak zablokować użytkownika przed zalogowaniem się

Należy przejść do edycji użytkownika.

W tym celu klikamy w menu na Sprzedaż > Użytkownicy.

Wybieramy użytkownika do edycji.

Klikamy na zakładkę Logowanie.

Aby zablokować użytkownika należy odznaczyć opcję Aktywny.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.