Jak zamknąć zamówienie

Aby zamknąć zamówienie należy przejść do Sprzedaż > Zamówienia.

Wyszukujemy zamówienie o przechodzimy do jego edycji.

Zaznaczamy opcję Zamknięte.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Masowa edycja zamówień

Należy przejść do Sprzedaż > Zamówienia.

Wyszukujemy zamówienia i zaznaczamy je (powinny podświetlić się na jasno żółty kolor).

Z listy akcji wybieramy opcję Ustaw jako zamknięte.

Aby zmiany zostały zapisane klikamy na Wykonaj.