Jak zmienić status kilku zamówieniom na raz

Należy wybrać w menu Sprzedaż > Zamówienia.

Wyszukujemy zamówienia i zaznaczamy je na liści (powinny podświetlić się na jasno żółty kolor)

Z listy akcji wybieramy opcję Zmień status (pojawi się nowe okno).

Wybieramy status zamówienia i klikamy na Ustaw.

Aby zmiany zostały zapisany klikamy na guzik Wykonaj.